Chứng nhận quốc tế

Tiêu chuẩn quốc tế IEC

IEC là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá được thành ...

TIÊU CHUẨN ANH - BSI

BSI là cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia đầu tiên trên ...

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO

Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế - ISO - International Organization ...

Chứng nhận quốc nội

Thương hiệu vàng Thăng Long năm 2014

Đây là giải thưởng khen thưởng và ghi nhận những ...

Thương hiệu uy tín 2014

Công ty KTG vinh dự là một trong những doanh nghiệp đạt được ...

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2014

Tối 25/2/2014 tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp hàng Việt ...